Categories
PSİXİATRYİA

Psixoz və nevroz nədir?

Əslində psixoz və nevroz heç biri ayrı-ayrılıqda bir xəstəlik deyil. Bunlar müəyyən psixiatrik əlamətlərin, simptomların çərçivə bir anlayışıdır, çərçivə bir tərifidir. Nədir psixoz ya da ki psixotik əlamətlər dediyimiz şey? Nədir nevroz və yaxud da nevrotik əlamətlər dediyimiz şey? Əvvəlcə psixozdan başlamağın daha doğru olacağını düşünürəm, geri qalanı da nevroz olaraq tərif edə bilərik. Psixoz […]