Categories
FİZİKİ TƏBABƏT VƏ REABİLİTASİYA

Sümük əriməsi – osteoporoz nədir?

Xəstə bizə gəlir, məsələn, əlində rentgeni var. Deyir ki, bəs: “Sümüklərimdə məndə ağrılar var və s. və s. Məndə osteoporoz varmı?”  Belə olanda yəni bir neçə sual ortaya girir. Nədir bunlardan başlıcası?  Burada xəstənin yaşı önəm kəsb edir.  Xəstənin menopauzaya girib girməməsi vacibdir. Bəzi xəstələr olur ki, erkən menopauzaya girirlər. 

Categories
PSİXİATRYİA

Panik pozuntu

Daha çox xalq arasında “panik atak” və yaxud da “panik tutma” adı ilə bilinən panik pozuntudan bəhs edəcəyik. Əslində demək lazımdır ki, “panik atak” ifadəsi bəzən xalq arasında doğru anlamda istifadə olunmur. Ya “panik pozuntu” nəzərdə tutulur və yaxud da ümumiyyətlə, hər hansı bir “təşviş pozuntusu” nəzərdə tutulur. Bu gün buna bir az açıqlama gətirəcəyik.

Categories
PSİXİATRYİA

Nevroloq, nevropatoloq, psixiatr, psixoterapevt və psixoloqun fərqi

Cəmiyyətdə onsuz da qarışdırılan məfhumlardan biri də bu psixiatr, psixoloq, nevroloq, nevropatoloq anlayışlarıdır. Əslində eyni şeydir amma yəni son vaxtlar nevroloq nevropatoloq… Bəzən pasiyentlər soruşur ki: “Nevropatoloqamı gedim, yoxsa nevroloqamı?” Yəni bəzən bu anlayışlar belə qarışmağa başlayır.

Categories
PSİXİATRYİA

Yeniyetmələrdə depressiv pozuntu

Yeniyetmələrdə depressiya əlamətlərini daha çox əsəbilik, akademik bacarıqlarda enmə, küsəyənlik, hansısa bir tənqidə, ya da zarafata aşırı həssaslıq, iştahda və yuxuda artış, televizora və internetə aşırı bağlılıq və öz-özünə güvəndə enmə şəklində görürük.

Categories
TİROİDOLOGİYA

Qalxanabənzər vəz düyünləri

Bir çox statistikaya görə hər gördüyümüz 10 nəfərin ikisi və ya üçündə qalxanabənzər vəzdə düyün görə bilərik. 

Categories
PSİXİATRYİA

Metamfetamin – “patı” asılılığı

Əslində “patı” dediyimiz şey metamfetamindir. Metamfetamin laboratoriyada hazırlanan bir molekuldur. Bu molekul stimullaşdırıcı olaraq bilinir. Yəni stimullaşdırıcı dediyimiz şey əslində qıcıqlandırıcıdır. Normalda daha əvvəlki stimulantlardan kokain var idi. Kokain, kofein.. Bunlar stimulantlar idi. Amma metamfetamin də ortaya çıxdıqdan sonra… Metamfetamin eyni zamanda təsiri digər maddələrdən çox-çox, qat-qat yüksəkdir. 

Categories
PSİXİATRYİA

İntiharlar

İntihar sadəcə fərdlərin yaşadığı problem deyil. İntihar eyni zamanda o fərdlərin yaxın ətrafının, ailəsinin, çevrəsinin, eyni zamanda cəmiyyətin bir problemidir və çox ciddi bir problemdir. Bu məsələnin ciddiyyətinə diqqət çəkmək üçün bəzi rəqəmlərdən bəhs etmək istəyirəm. Hər 40 saniyədə 1 nəfər intihardan ölür Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2019-cu il məlumatlarına əsasən dünya üzərində 1 il ərzində, […]

Categories
PSİXİATRYİA

Narkotik maddədən asılılıq

Maddə istifadəsi ona ziyan vurmağa başladığı zaman, eyni zamanda işini, həyatını, ev həyatını, çevrəsini və maddi və ya mənəvi olaraq ona ziyan vurduğu zaman və ondan ayrı qala bilmədiyi zaman, eyni zamanda narkotik maddə təsirində çox vaxt keçirdiyi zaman müalicəyə başlamalıdır. Asılılıq diaqnozu necə qoyulur? O, insanda bir il ərzində ən azından bir ay müddətində […]

Categories
DERMATOLOGİYA

Sızanaqların müalicəsi

Sızanaqlar – yeniyetməlik dövründə (oğlan və ya qız uşaqları fərq etməz) dəri yağlanmasına bağlı baş verən xəstəlikdir. Dəri yağlanmasının səbəbi nədir? Niyə artır dəri yağlanması yeniyetmə dövründə? Androgen testostronlara bağlı, yəni hormonal bir dəyişikliyə bağlı oğlanlarda 13-16, qızlarda 12-14 yaşlarından etibarən dəri yağlamağa başlayır və bu yağlanma ilə bərabər də sızanaqların çıxma meyilliyi artır. Ümumiyyətlə, […]

Categories
TİROİDOLOGİYA

Maqnezium çatışmazlığına bağlı xroniki yorğunluq

Qalxanabənzər vəzin ən çox rast gəlinən xəstəliklərindən birincisi “autoimmun tireoidit” dediyimiz Haşimoto xəstəliyidir. Bu xəstəliyi olan xəstələrdə bir çox şikayətlər olur. Bu şikayətlərin də yenə içərisinə baxsaq ən çox, ən rast gəlinəni yenə də yorğunluq, haqsızlıq, saç tökülməsi və sairədir. Sadəcə burada bizə maraqlı gələn məqamlardan biri odur ki, biz onların qalxanabənzər vəzində olan hormonal […]