Categories
FİZİKİ TƏBABƏT VƏ REABİLİTASİYA

Sümük əriməsi – osteoporoz nədir?

Xəstə bizə gəlir, məsələn, əlində rentgeni var. Deyir ki, bəs: “Sümüklərimdə məndə ağrılar var və s. və s. Məndə osteoporoz varmı?”  Belə olanda yəni bir neçə sual ortaya girir. Nədir bunlardan başlıcası?  Burada xəstənin yaşı önəm kəsb edir.  Xəstənin menopauzaya girib girməməsi vacibdir. Bəzi xəstələr olur ki, erkən menopauzaya girirlər.