Categories
PSİXİATRYİA

Yeniyetmələrdə depressiv pozuntu

Yeniyetmələrdə depressiya əlamətlərini daha çox əsəbilik, akademik bacarıqlarda enmə, küsəyənlik, hansısa bir tənqidə, ya da zarafata aşırı həssaslıq, iştahda və yuxuda artış, televizora və internetə aşırı bağlılıq və öz-özünə güvəndə enmə şəklində görürük.

Categories
PSİXİATRYİA

İntiharlar

İntihar sadəcə fərdlərin yaşadığı problem deyil. İntihar eyni zamanda o fərdlərin yaxın ətrafının, ailəsinin, çevrəsinin, eyni zamanda cəmiyyətin bir problemidir və çox ciddi bir problemdir. Bu məsələnin ciddiyyətinə diqqət çəkmək üçün bəzi rəqəmlərdən bəhs etmək istəyirəm. Hər 40 saniyədə 1 nəfər intihardan ölür Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2019-cu il məlumatlarına əsasən dünya üzərində 1 il ərzində, […]