Categories
PSİXİATRYİA

Yeniyetmələrdə depressiv pozuntu

Yeniyetmələrdə depressiya əlamətlərini daha çox əsəbilik, akademik bacarıqlarda enmə, küsəyənlik, hansısa bir tənqidə, ya da zarafata aşırı həssaslıq, iştahda və yuxuda artış, televizora və internetə aşırı bağlılıq və öz-özünə güvəndə enmə şəklində görürük.