Categories
PSİXİATRYİA

Narkotik maddədən asılılıq

Maddə istifadəsi ona ziyan vurmağa başladığı zaman, eyni zamanda işini, həyatını, ev həyatını, çevrəsini və maddi və ya mənəvi olaraq ona ziyan vurduğu zaman və ondan ayrı qala bilmədiyi zaman, eyni zamanda narkotik maddə təsirində çox vaxt keçirdiyi zaman müalicəyə başlamalıdır. Asılılıq diaqnozu necə qoyulur? O, insanda bir il ərzində ən azından bir ay müddətində […]