Categories
TİROİDOLOGİYA

Qalxanabənzər vəz düyünləri

Bir çox statistikaya görə hər gördüyümüz 10 nəfərin ikisi və ya üçündə qalxanabənzər vəzdə düyün görə bilərik.