Categories
TERAPİYA

Helikobakter pilori – diaqnostikası və müalicəsi

Helikobakter pilori bizim həzm sistemimizdə, mədənin selikli qişasında yaşayan bir mikroorqanizmdir. Mədə və onikibarmaq bağırsağın xorasının yaranmasına səbəb yaradan bir amildir, orqanizmdə bizim dispepsiya yaradan bir amildir və ən əsası da mədə və onikibarmaq bağırsağın xərçənginin yaranmasında birinci sinif amillər sırasındadır.  Bildiyimiz kimi mədə xərçəngi xərçənglər sırasında dördüncü, amma xərçəngə bağlı ölümlər sırasında isə ikinci […]