Categories
REVMATOLOGİYA

Revmatizmal dərmanlar niyə uzun müddət içilir?

Revmatizmal xəstəliklər genetik keçən və səbəbi, etiologiyası məlum olmayan xəstəliklərdir. 220-yə yaxın revmatizmal xəstəliklər növü mövcuddur. Hər hansı birinin diaqnozu insana qoyuldusa, insanla sona qədər gedən bir şeydir. Xəstələrdə belə bir sual formalaşır ki, “O zaman sona qədər mənimlə gedəcəksə, niyə uzun müddət mən dərman içməliyəm? Ümumiyyətlə, dərman içməliyəm?” deyə. “Uzun müddət” – “Həyatının sonuna […]